Odprawa Fiskalna


Idź do treści

ODPRAWA FISKALNA


Zasady ogólne


Takie odprawy celne mogą przeprowadzać firmy z terenu Unii Europejskiej, które nie są zarejestrowane w Niemczech i nie mają tam swojego przedstawicielstwa. Firma Polska, która decyduje się na odprawę w Niemczech, reprezentuje przedstawiciel fiskalny, który w imieniu właściwego podmiotu powiadamia niemiecki urząd celny o obowiązku VAT-owskim. Płatność VAT zostaje odroczona do momentu sprzedaży towaru, a właściwie do momentu złożenia deklaracji VAT-7. W ten sposób towar zostaje dopuszczony do wolnego obrotu bez konieczności uiszczania podatku VAT z tytułu importu towaru. Importer odprowadza ten podatek w miejscu swojej rezydencji podatkowej w ramach rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Towar dopuszczony do obrotu za pośrednictwem fiskalnym na terenie innego państwa UE trafia do Polski już jako unijny w ramach wewnątrzwspolnotowej dostawy towaru. Według Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w Polsce powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

VAT od importowanego w ten sposób towaru jest wykazywany w deklaracji VAT, jako naliczony i należny. Rozliczenie odbywa się tylko księgowo i daje to możliwości odroczenia płatności podatku VAT aż do momentu sprzedaży odprawionego fiskalnie towaru.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego